Norheimsund Friskule integrerer Nyborg-modellen

Norheimsund Friskule integrerer Nyborg-modellen

Norheimsund Friskule holder på å legge om pedagogikken sin, og vil trolig bli den første skulen som integrerer Nyborg-modellen i alle klassetrinn fra 1. – til 10. klasse. I oppstarten vil elever fra alle klassetrinn få et systematisk kurs i grunnleggende...
Harstad tar tidlig og forebyggende innsats på alvor

Harstad tar tidlig og forebyggende innsats på alvor

Det er nylig vedtatt en omfattende og oppfølgende plan for språkstimulering i barnehagen og tre år inn i grunnskolen.En håper på lang sikt at det også kan bidra til reduksjon av frafall i videregående skole. Prosjektet defineres som et samarbeid mellom Statped Nord...
Foreldrekurs avholdt i Bergen og Norheimsund

Foreldrekurs avholdt i Bergen og Norheimsund

Nyborg Pedagogikk holdt foreldrekurs i Bergen 4 feb 12. Engasjerte foreldre og lærer fikk en innføring i PSI-modellen og begrepsundervisning. Målet var å forstå hva som skjer når barna og vi voksne lærer, og ikke minst lære seg til å analysere hva som har skjedd når...