INAP-webinar onsdag 15. september 2021 kl 19.00 til 20.30

Merete Steinbru er en av de med mest erfaring med BU for barnehagebarn, og med å veilede barnehage-personell i bruk av BU. Vi ser fram til å få dele noen av hennes erfaringer med å legge til rette for begrepslæring hos små barn.

Som vanlig vil det etter presentasjonen hennes bli åpnet for spørsmål og innspill fra deltakerne. Det vil være et panel som leder diskusjonen.

Webinaret er gratis for INAP-medlemmer (inkludert folk tilknyttet organisasjonsmedlemmer), andre kan melde seg inn, eventuelt delta uten medlemskap mot en avgift. Påmelding skjer her