Påmelding innen 08.03.21

Web-semiar 10. mars 21 kl 19-2030! Det er åpnet for påmelding.  Gratis for medlemmer.  Andre som ønsker å være med kan melde seg inn (mulig å få med seg flere Web-seminar), eller delta for 160 som ikke medlem.

Sindre Nyborg og Erling Nilsen presenterer nye Matematisk 1-4 med fokus på oppbygging og bruk ut fra et begrepsundervisningsperspektiv.  Sindre Nyborg og Erling Nilsen har som 2 av forfatterene til Matematisk 1-4, vært med å bygge opp matematikkverket på en ny måte, der det er tatt hensyn til viktigheten av læring av grunnleggende begreper i matematikken.  

Sindre Nyborg har ellers erfaring med begrepsundervisning i skole og i privatundervisning. Videre er han kursholder i systematisk begrepsundervisning og studieteknikk gjennom Nyborg Pedagogikk, er lektor med master i matematikkdidaktikk og har utdannelse og erfaring innen ledelse.

Erling er fra Ålesund, der han er kontaktlærer på småtrinnet ved den lokale barneskolen. Han har gjort gode erfaringer med Systematisk Begrepsundervisning i begynneropplæringen for klassen sin, i privat spesialundervisning og i privat matematikkundervisning på ungdomsskolenivå. 

Erling satt i 2017 i Utdanningsdirektoratets faggruppe i musikk for utarbeiding av de nye kjerneelementene i faget. Erling er kursholder på kurs for Nyborg Pedagogikk. Han er også sertifisert veileder i Karlstadmodellen, og har etablert kompetansefirmaet Kvist Kompetanse.

Arrangeres i Teams.

Påmelding innen 08.03.21