INAP-webinar 27.3.23

Sigrid Marthiniussen, spesialpedagog på Vettre skole, vil fortelle fra skolens arbeid med systematiske begrepsundervisning. BU inkluderes også i det kommunale prosjektet «inkluderende støttesystemer». Påmelding og info...