Det er nylig vedtatt en omfattende og oppfølgende plan for språkstimulering i barnehagen og tre år inn i grunnskolen.
En håper på lang sikt at det også kan bidra til reduksjon av frafall i videregående skole. Prosjektet defineres som et samarbeid mellom Statped Nord ved Andreas Hansen og Harstad Kommune ved skolefaglig rådgiver Willy Aas.

Prosjektet har sin bakgrunn i en etterutdanning av pedagogisk personell i barnehage og skole (i sær på 1. og 2. årstrinn) i Harstad over snart tre år i perioden 2008-2010/11.
Det dreier seg om en etterutdanning over 7 dager per år i temaet begynneropplæring i begrepsundervisning (BU), i lesing og i matematikk – som et bidrag til realisering av Rammeplan for barnehager, K06 og tilpasset opplæring.
Per dato har ca 200 pedagoger deltatt. I tillegg har 125 assistenter i barnehager og skole i inneværende år deltatt på to dagers kurs om språkstimulering med vekt på begrepsundervisning. Kurstilbudene for både pedagoger og assistenter vil bli gjentatt nok et år.

Les mer på Statped. Les planen (pdf)