OM INAP

OM INAP

INAP er en ideell stiftelse for forskning, forskningsformidling, utvikling og nettverk som bygger på Nyborg-modellen. Den pedagogiske grunnlagstenkningen er utviklet og dokumentert av professor Magne Nyborg (1927-1996), i samarbeid med flere medarbeidere.

Sentralt i Nyborg-modellen står systematisk begrepsundervisning – en undervisningsmetode knyttet til systematisk begreps-, språk- og ferdighetsopplæring innen et hvert fag eller kunnskapsområde.

INAP skal fungere som et nettverk for kompetanse for følgende områder:

 • Gi barn og unge hjelp til å lære bedre ved opplæring og undervisning som gir grunnlag for begrepsmessig forståelse.
 • Støtte foreldre i å utøve ansvaret for barnas opplæring.
 • Legge til rette for at pedagoger kan oppnå bedre innsikt i det å tilrettelegge læring innen alle fag.
 • Støtte pedagoger som ut fra praksis ønsker å gjennomføre anvendt forskning og prosjekter i barnehage og skole.
 • Være tilgjengelig med konsulent-tjenester på felter der vi har bygget opp både forskningsmessig og praktisk-pedagogisk kompetanse.
 • Delta direkte eller indirekte ved medarbeidere i forsknings- og utviklingsarbeider som baserer seg på Magne Nyborgs arbeider.

STIFTELSEN

INAP ble stiftet som en ideel stiftelse i 1988 av Magne Nyborg og flere medarbeidere. Formålet med stiftelsen er som nevnt i INAPs vedtekter:

§2:
Stiftelsens formål er opplæring, undervisning og videreutdanning av pedagoger og pedagogisk-psykologiske rådgivere, kombinert med utviklingsarbeid og forskning. Dvs., med særlig vekt på nyere forskning omkring begreper og begrepslæring i alle slags læring og opplæring.

Veiene for å nå disse målene er mange. Det kan nevnes kursing på ulike nivåer, undervisnng av enkeltelever med lærevansker, foreldregrupper,forskergruppe, nettverksarbeid for fagpersoner og medlemsarbeid, forlagsvirksomhet, utvikling av materiell og internasjonalt samarbeid. Disse aktivitetene er stort sett i funksjon, enten direkte via INAP eller indirekte via fagpersoner tilknyttet INAP.

  MEDLEMSKAP

   

   

  INAP er en medlemsstiftelse. Ta kontakt for nærmere informasjon/ medlemskap.
  Oppgi om dere er interessert i privat/ enkeltpersons-medlemskap eller skole/bedriftsmedlemskap.

   

  Medlemskap gir adgang til:

   

  Nettverksamlinger
  Nyhetsbrev
  Rabatter ved enkelte kurs

   

    

   STYRET

   FORMANN

   Cand.med.vet Magnus Nyborg

   Sønn av Magne og Ragnhild Nyborg,
   Veterinær, daglig leder Kvam Veterinærkontor AS. Han har ansvar for  regnskap og er aktiv i strategi- og utviklingsarbeidet i Nyborg Pedagogikk.

   STYREMEDLEM 

    Dr.polit. Andreas Hansen

   Han arbeider med prosjekter og etterutdanning knyttet til begrepslæring og
   begrepsundervisning i Statped Nord frem til oktober 14. Etter det videreføres det pedagogsike arbeidet i eget firma.

   STYREMEDLEM

   Erling-Andre Kvistad Nilsen

   Erling er fra Ålesund der han er kontaktlærer på småtrinnet ved den lokale barneskolen. Erling har satt seg svært grundig inn i Nyborg sine teorier og undervisningsmodeller. Han har gjort gode erfaringer med Systematisk Begrepsundervisning i begynneropplæringen for klassen sin, i privat spesialundervisning og i privat matematikkundervisning på ungdomsskolenivå. 

   Erling satt i 2017 i Utdanningsdirektoratets faggruppe i musikk for utarbeiding av de nye kjerneelementene i faget. Les mer her.  Erling er læreverkforfatter for læreverket Matemagisk 1.-4- til Aschehoug Skole.

   Erling er kursholder på kurs for Nyborg Pedagogikk. Han er også sertifisert veileder i Karlstadmodellen, og har etablert kompetansefirmaet Kvist Kompetanse.