LITTERATUROVERSIKT

BØKER
MAGNE NYBORG

Morsmålsopplæring (Magne og Ragnhild Nyborg) - 1996

Ei bok om hvordan en kan gi opplæring i barnas morsmål – for de fleste av oss norsk. Boka tar for seg morsmålsopplæringa de to første skoleårene. Siste bok utgitt før Magne og Ragnhild Nyborg gikk bort i 1996.

Utgitt første gang 1996 – INAPforlaget – 152 sider – ISBN 82-91516-05-7

Online e-bok – Nasjonalbiblioteket

Papirutgave

Matematisk språk (Magne og Ragnhild Nyborg) - 1995

Hvordan tilrettelegge begrepsundervisning i begynneropplæringen i matematikk?

 

Utgitt første gang 1995 – INAPforlaget – 90 sider

Papirutgave
Online e-bok – Nasjonalbiblioteket

Hva bør 6-åringer få lære i skolen (Magne Nyborg i samarbeid med Eva Brittmark) - 1993

Hefte utgitt i forbindelse med innføring av skole for 6-åringer, der foratteren tar for seg hvordan den nye førsteklassen kan nyttes for å gi grunnlag for videre læring i skolen.

Utgitt første gang 1993 – 2. opplag 1995, INAPforlaget – 75 sider

Utsolgt

BU-modellen - 1994

En av de mest solgte bøkene til Magne Nyborg. Boka beskriver- og gir eksempler ut fra begrepsundervisningsmodellen, og viser også hvordan en kan lage sin egen samling med materiell og sine egne undervisningsprogrammer. Boken avsluttes med et appendix hvor det er gitt en oversikt over de grunnleggende begrepene. Nokså komprimert, slik at mange vil ha mest glede av boka dersom en kjenner grunnprinsippene i Nyborgmodellen eller i kombinasjon med kurs.
Utgitt første gang 1994 – INAPforlaget – 138 sider

Online e-bok – Nasjonalbiblioteket

Papirutgave

Pedagogikk - 1994

Grunnbok i pedagogikk. Nyborg presenterer her en helhetlig pedagogisk tenkning som bygger på arbeid fra mange internasjonalt sentrale pedagoger så vel som hans egen forskning. Dette er et av de få verk som virkelig definerer hva pedagogikkfaget er og hvordan pedagogisk viten kan brukes i hverdagen, slik at den faglig sett er høyaktuell idag, selv om enkelte innspill overfor skole- og undervisningshverdagen på 1990-tallet ikke er oppdaterte.
Boka er utsolgt i papirformat og finnes nå bare på CD. Med på CD’en er også boka Læringspsykologi av samme forfatter.
Utgitt første gang 1994 – INAPforlaget – 514 sider – CD-rom: ISBN 82-91516-15-4

CD-rom 

Pedagogikk (last ned, lagt ut med godkjenning fra rettighetshavere)

Økt frihet til å lære (Magne Nyborg red.) - 1994

En samling artikler, de fleste av dem skrevet av studenter ved Institutt for Anvendt Pedagogikk. Les om hvordan en har praktisert systematisk begrepsundervisning i begynneropplæring, spesialundervisning og fagundervisning i norsk skole og i barne- og ungdomspsykiatrien.

Utgitt første gang 1994 – INAPforlaget – 170 sider

Papirutgave

Online e-bok – Nasjonalbiblioteket

Pedagogy (Magne Nyborg) - 1993

This is one of the few books that realy define what pedagogy is and how knowledge about pedagogy can be used in the daily work. He presentate a complete pedagogy that build on the works of many international known pedagoges as well as his own works. Sub-title: The study of how to provide optimum conditions of learning for persons who may differ widly in pre-requisites for learning

Published 1993 – Nordisk undervisningforlag – 499 pagesSold out
Online free e-book – Norwegian National Library

Matematikkundervisning - 1990

Undertittel: «Det å tilrettelegge innlæring av matematisk språk for barn i førskole-aldre og på tidlige klasetrinn i grunnskolen; og da med vekt på begreps-undervisning og -læring, samt på forebygging av matematikk-vansker». Boka gir hjelp til å legge opp undervisningen slik at nødvendige begreper læres og gir grunnlag for forståelse.

Utgitt første gang 1990 – Norsk Spesialpedagogisk forlag – 210 siderUtsolgt
Online e-bok – Nasjonalbiblioteket

Grunnleggende begrepssystemer - 1990/2006

Hvordan bruke begrepsundervisningmodellen og de grunnleggende begrepssystemene i ulike fag? Her er egne kapitler for norsk og matematikk

 

Utgitt første gang 1990, nyopplag 2006 – INAP-forlaget – 272 sider – ISBN 978-82-91-51617-2Papirutgave
Online e-bok – Nasjonalbiblioteket

Generelle lære- og språk-vansker - 1989

En grundig lærebok i spesialpedagogikk. Den favner hele spekteret av lærevansker, uavhengig av årsakskompleks. Nyborg fokuserer på tiltak mer enn på årsaker, og gir en grundig dokumentasjon av hvordan det som må læres er det samme for alle, uavhengig av vansker. En pedagogisk rettledning til lærere som vil lære mer om hvordan de kan bidra til positiv endring av læreforutsetninger – spesielt for elever med lærevansker

Utgitt første gang 1989 – Norsk Spesialpedagogisk forlag – 203 sider

Utsolgt

En undervisningsmodell - 1986

En tidlig utgave av «BU-modellen»

 

Utgitt første gang 1986 – Norsk Spesialpedagogisk forlag – 97 sider

Utsolgt

Rapport del III (Magne Nyborg i samarbeid med...) - 1986

Rapport del III (Magne Nyborg i samarbeid Marie Seljebø, Leif Stemre og en rekke førskolepedagoger)

Rapport om hvordan begrepsopplæring er gitt til seks-åringer i ulike barnehager. Del av et to-årig forskningsprosjekt.

 

Utgitt første gang 1986 – Norsk Spesialpedagogisk forlag – 97 sider

Last ned

Endring av språklige læreforutsetninger (Magne Nyborg red.) - 1985

-hos pre-operasjonelle barn i førskole og grunnskole.

En praktisk dokumentasjon hvor ulike forfattere beskriver hvordan de har anvendt grunnleggende begrepsundervisning for barn og elever i ulike kategorier.

Utgitt 1985 – Norsk Spesialpedagogisk forlag – 275 siderUtsolgt

Læringspsykologi - 1985

Magne Nyborg

-i oppdragelses- og undervisningslære

Et samlende hovedverk hvor lærings- og personlighets- teorien blir grundig beskrevet og dokumentert.
Boken er nå nyutgitt på CD-rom sammen med Pedagogikk

Utgitt 1985 – Norsk Spesialpedagogisk forlag – 345 sider. Nyopplag CD-rom ISBN 82-91516-15-4

CD-rom 

Laeringspsykologi – Magne Nyborg (last ned, lagt ut med godkjenning fra rettighetshavere)
Online e-bok – Nasjonalbiblioteket

The Effect of Possessing... - 1971 - doktorgrad

Effect of Possessing Verbal «Analyzers» upon Concept Learning in Mentally Retarded Children

Magne Nyborgs doktorgradsavhandling/ thesis

Utgitt 1971 – Universitetsforlaget – 262 siderLast ned gratis/ Download for free(pdf) – 

Last ned

Begrepslæring - 1969

Magne Nyborg

Boka er skrevet som ledd i et forskningsprosjekt om begrepslæring hos mentalt tilbakestående barn. Direkte tilknytning til boka Noen teoretiske sysnpunkter på mental retardasjon utgitt 1969.

 

Utgitt 1970 – Universitetsforlaget – 318 siderLast ned gratis – 

Last ned
Online e-bok – Nasjonalbiblioteket

Noen teoretiske synspunkter på mental retardasjon - 1969

Magne Nyborg

Tidlig verk i forbindelse med forskningsstipendiat.

En analyse av en rekke teorier som er benyttet til å forklare mental retardasjon per 1969.

 

Utgitt 1969 – Universitetsforlaget – 219 siderUkjent tilgjengelighet
Online – e-bok Nasjonalbiblioteket

ARTIKLER m.m.
MAGNE NYBORG

Begrepsopplæring for 6-åringer

Universitetsledet utviklingsprosjekt i Oslo-barnehager
Ved professor Magne Nyborg
Våren 1988

Rapport om utviklingsprosjektet, gjennomført i samarbeid
mellom hovedfagsstudent i pedagogikk, Marianne Alpers Olsen,
og professor Magne Nyborg

Utgitt 1989 – Pedagogisk forskningsinstitutt – 62 sider

Last ned gratis – pdf

Rapport nr 6 - 1981 The influence of different instructions upon the solution of two- and four-choice concept identification tasks

Magne Nyborg

Utgitt 1981 – Pedagogisk forskningsinstitutt – 60 sider

Last ned gratis – pdf/ Download free – pdf

Rapport nr 5 - 1981 Interdependencies between long-term, short-term and sensory memory

Magne Nyborg

Utgitt 1981 – Pedagogisk forskningsinstitutt – 29 sider

Last ned gratis – pdf/ Download free – pdf

Rapport nr 2 - 1981 Begreps-strukturer, manifestert i skrevne ord-assosiasjoner til leste og hørte stimulus-ord

Magne Nyborg

Utgitt 1981 – Pedagogisk forskningsinstitutt – 114 siderOnline e-bok – Nasjonalbiblioteket

Rapport nr 3 - 1978 Summary of a special educational reseach project with mild and borderline cases of mentally retarded children

Magne Nyborg

Utgitt 1981 – Pedagogisk forskningsinstitutt – 58 sider

Last ned gratis – pdf/ Download free – pdf

Læring, begreps-læring, begreps-undervisning Del A og B

Magne Nyborg

Utgitt 1978 – Pedagogisk forskningsinstitutt – 299 sider

Last ned gratis – pdf

Anvendelse av læringsteoretiske prinsipper på tidlig språklig opplæring

Magne Nyborg

Forelesning over oppgitt emne for den
filosofiske doktorgrad.

Forelest 1971- 23 sider

Last ned gratis – pdf

BØKER/ APPER
ANDRE FORFATTERE

Grunnleggende begrepstest - 2021 - Conexus/ Solveig NYBORG

Grunnleggende begrepstest

Digitalt adaptiv test av sentral grunnleggende begrep, bygget på Systematisk Begrepsundervisning.  Egnet fra barneskole til voksne.

Conexus 2021

Link til Conexus GBT

Link til Nyborg Pedagogikk – GBT

EnTo - Norske Læremidler - 2020

EnTo

Digitalt verk for læring av grunnlaget i matematikklæring, bygget på Systematisk Begrepsundervisning.

EnTo: 2020-

Link til EnTo.no

Matemagisk 1-4 - Nyborg, Sindre, Nilsen Erling m.fl. - 2020

Matemagisk

Matematikkbok for 1-4 klasse bygger i stor grad på Nyborgs modeller.  Elevhefter, oppgavehefter, lærerveiledning, digitale ressurser

Aschehoug: 2020
ISBN: flere
Link til forlaget

Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring - Karstad, Toril - 2020

Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring

Boka tar for seg noen sentrale rammebetingelser for skriftspråkslæringen. Den gir deretter en systematisk gjennomgang av utvalgte ferdigheter som legger grunnlaget for utvikling av skriftkyndighet. Stoffet er teoriforankret, men med praksisfortellinger og metodiske tips som bygger på en helhetstankegang. Boka retter seg mot studenter i grunnskolelærerutdanningen og lærere som arbeider med skriftspråksundervisning.

 

Universitetsforlaget: 2020
ISBN: 9788215028637
Link til forlaget

Aha - Grunnleggende begreper - Nyborg, Solveig, Øyehaug Karlstad, Herdis - 2019

Aha – Grunnleggende begreper – Hva Hvorfor Hvordan

Metodebok som er en lærebok i systematisk begrepsundervisning egnet for kurs, lærerstudenter og foreldre.

 

GAN Aschehoug: 2019
ISBN: 9788249219858
Link til forlaget

Link til Nyborg Pedagogikk – Aha!

Aha - Begreip med begreper A+B - Nyborg, Solveig, Øyehaug Karlstad, Herdis - 2019

Aha – Begreipe med begreper A+B

Elevhefte for undervisning av grunnleggende begreper.

 

GAN Aschehoug: 2019
ISBN: 9788249219759, 9788249219766, 9788249219766, 9788249219780
Link til forlaget

Link til Nyborg Pedagogikk – Aha!

Intelligent & Effective Learning ..., Hansen, Andreas, Kelly, Morgan - 2019

Intelligent and Effective Learning Based on the Model for Systematic Concept Teaching – Practitioner’s Manual for the Systematic Concept Teaching (SCT)

Intelligent and Effective Learning Based on the Model for Systematic Concept Teaching – Abbreviated Version: Practitioner’s Manual for the SCT Approach to the Prevention of Learning Difficulties

Omfattende lærebok i systematisk begrepsundervisning på engelsk – fullstendig manual for undervisning av grunnleggende begreper.  Finnes også i kortutgave, pog har stort utvalg av digitale tillegg.

Lenke til forlagets sider

 


Hvordan fatte Norsk - Natås, Elin; Johnsen, Anne Lene - 2018

Hvordan fatte Norsk

En grundig gjennomgang av norskundervisning med utgangspunkt i Ragnhild Hope Nyborg sitt norskundervisningsopplegg, som igjen var basert på arbeidet hennes med Systematisk begrepsundervisning.

 

Pand forlag: 2018
ISBN: 978-82-7900-892-7
Link til forlaget

Hvordan fatte Matte - Natås, Elin; Johnsen, Anne Lene - 2017

Hvordan fatte Matte

En bestselger som tar for seg matematikk trinn for trinn i et enkelt språk, og som bygger på Magne Nyborgs Systematiske begrepsundervisning. 8. mest solgte bok i Norge mellom 2010 og 2019!

 

Panda forlag: 2017
ISBN: 978-82-7900-843-9
Link til forlag

Systematisk Begrepsundervisning i teori... - Hansen, Andreas, Nyborg, Solveig (kap 9) - 2016

Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis

Teoretisk innføring i Nyborg-modellene. Vedlegg med ulike rapporter fra praksis av ulike forfattere, og et kapittel om begrepsundervisning i fagundervisning (Solveig Nyborg). Utgitt sammen med Basisbok 1 og 2.

Info Vest Forlag 2016
ISBN: 978-82-90910-81-0Lenke til Info Vest

Basisbok 1 - Hansen, Andreas; Koppen; Svendsen - 2016

Basisbok 1

Praktisk rettet innføring i Begrepsundervisning, Lesemetodikk – inkl. foreldrekurs lesing – og Matematikkforståelse. Utgitt sammen med Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis og Basisbok 2.

Info Vest forlag 2016
ISBN: 978-82-90910-79-7Link til Info- Vest

Basisbok 2 - Hansen, Andreas - 2016

Basisbok 2

Oppgaveark – Metodikk bokstavlæring – Analysetrening og leselæring. Utgitt sammen med Systematisk Begrepsundervisning i teori og praksis og Basisbok 1.

Info Vest forlag 2016
ISBN: 978-82-90910-80-3Link til Info- Vest

Begreper til å begripe med - Hansen, Andreas - 2007

Begreper til å begripe med

 

 

Doktorgradsavhandling. 2007. 684 sider.
Offentlig tilgjengelig..

Pdf

ARTIKLER m.m.
ANDRE FORFATTERE

En innholdsanalyse av utvalgte norske begrepstester... - Nyborg, Solveig - 2020 - Master

Masteroppgave: I denne oppgaven analyseres tilgjengelige tester for kartlegging av grunnleggende begreper etter Magne Nyborg

NTNU 2020
Link til artikkelen

Hvordan formidles begreper... - Nyborg, Sindre - 2018 - Master

Masteroppgave: I denne oppgaven analyseres tre matematikklæreverk for første og andre trinn på barneskolen fra de største forlagene i Norge, med hovedfokus på hvordan disse læreverkene formidler begreper og hvordan dette i sin tur kan påvirke elevenes matematikkforståelse på disse trinnene.

Brage NMBU 2018
Link til artikkelen

Helt selvfølgelig - og helt grunnleggende - UiT- Hansen/Steinbru - 2018?

Artikkel i UiT

Link til artikkelen

Systematisk begrepsundervisning... - Hansen, Andreas - 2018

Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis

Nettartikkel som er et sammedrag av boka systematisk begrepsundervisning i teori og praksis.

Psykologi i kommunen 2018
Psykologi i kommunen 2-2018

Link til artikkelen

BU-plan for Harstad - Hansen, Andreas, Dr.polit, Harstad kommune - 2018

BU-plan for Harstad kommune per 101118


Last ned

Plenary talk - Hansen, Andreas Dr.polit - 2009

Plenary talk CT Cape Town feb 2009

IACESA Conference, 11–13 February 2009 Cape Town, South-Africa
Published in agreement with the author.

Slideshow

The Concept Teaching Model - Hansen, Andreas Dr.polit - 2009

The Concept Teaching Model

 

IACESA Conference, 11–13 February 2009 Cape Town, South-Africa / statped.no
Published in agreement with the author.

Last ned/ Download – pdf

BU plan for Balsfjord... - Hansen, Andreas, Dr.polit, Nettverk for .., Pål Færøvig - 2008

BU plan for Balsfjord kommune 250108

www.balsfjord.kommune.no

Last ned

"Når du føler skolen svikter" - Natås, Elin (om) - 2002

«Når du føler skolen svikter»

Foreldremagasinet no 5.2002. Offentliggjort med tillatelse fra Foreldremagasinet, tekstforfatter Anne Enger Mjåland og fotograf Margrethe Svedal. Lay-outen er endret for å tilpasses skjermvisning.

Last ned

 

Teaching basic concept... - Hansen, Andreas - 2001

Teaching basic conceptual systems by means of a concept teaching model in order to improve children’s prerequisites for learning

Paper on 8th Internationale Conference IACE 2001, Jyväskylä, Finland
Published in agreement with the author.

Last ned

Å oppdage og sette ord ... - Hansen, Andreas - 2001

Å oppdage og sette ord på forskjeller og likheter

Tidligere trykket i Spesialpedagogikk 2-2001 Offentliggjort med tillatelse fra forfatteren.

Last ned

Matematikkvanskane i klasserommet - Sønnesyn, Gunvor - 2001

Matematikkvanskane i klasserommet

Tidligere trykket i Spesialpedagogikk 2-2001 Offentliggjort med tillatelse fra forfatteren.

Last ned

Begrepsundervisning i første klasse - Barmann, Eli og Hunnes, Elisabeth - 2000

Begrepsundervisning i første klasse

Logopeden, mars 1/2000. Offentliggjort med tilattelse fra forfatteren.

Last ned

School Adjustment of Borderline... - Bosca, Eva - summary doktorgrad

School Adjustment of Borderline Intelligence Pupils – summary of a doctorthesis.

 

The “BABE-BOLYAI” University of Cluj-Napoca
Faculty of Psycology and Education scienses, Gjenngitt med tillatelse fra forfatteren.

Download

Nyborg og Motivasjon - Hornburg, Edna - 2000 - hovedoppgave

Nyborg og Motivasjon.

 

Hovedoppgave fra UiO 2000. Offentliggjort med tillatelse fra forfatteren.

Last ned

Noen tanker fra en spesialpedagog - Natås, Elin - 2000

Noen tanker fra en spesialpedagog

Sax i 2000. Offentliggjort med tillatelse fra forfatteren.

Last ned

Begrepsundervisning og ferdighets-opplæring... - Hansen Andreas - 1998

Begrepsundervisning og ferdighets-opplæring som viktig del i pedagogikken.

Skolepsykologi nr 5 1998.Offentliggjort med tilattelse fra forfatteren.

Last ned

Begreper til å lære med - Hansen, Andreas - 1998

Begreper til å lære med

Spesialpedagogikk nr 3 1998. Offentliggjort med tilattelse fra forfatteren.

Last ned