EnTo

EnTo

Våren 2020 kommer EnTo på markedet med et digitalt produkt for begrepslæring i matematikk i småskolen.  Produktet er bygget på Systematisk Begrepsundervisning, og Solveig Nyborg har sammen med Ingvild Nyborg hatt det pedagogiske ansvaret i utviklingen.  Programmet er...
Aha! – Metodebok

Aha! – Metodebok

AHA! Grunnleggende begreper.  Hva – Hvorfor – Hvordan.  Av Solveig Nyborg og Herdis Karlstad. (2019) Dette er en lærebok i begreps- og ferdighetsopplæring skrevet på en lettlest måte.   Her finner du det meste du trenger for å sette deg inn i BU og...
Karstad – Skriftspråklæring

Karstad – Skriftspråklæring

Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring – Heftet, Norsk (bokmål), 2020, skrevet av Toril Karstad.  Dette er en bok som tar for seg begynneropplæring i Norsk, inkludert forebyggende og reparerende tiltak.  Den bygger bl.a. på Nyborgs Systematiske...
Matemagisk

Matemagisk

Nå har en av de store læreverkene innen begynneropplæring i matematikk blitt fornyet.  Sindre Nyborg og Erling Kvistad er to av forfatterene, og som en følge av det vil mye av det nye verket bygge på systematisk begrepsundervisning.  1-4 trinn vil bli utviklet disse i...
AHA Elevbøker

AHA Elevbøker

Noe helt nytt fra Solveig Nyborg og Herdis Karlsstad!  Her kommer elevhefter for å lære de grunnleggende begrepene. Før hvert tema er det en egen side med veiledning til pedagogen. Elevbøkene er velegnet for ordinær gruppe- og klasseundervisning, undervisning av...