Norheimsund Friskule holder på å legge om pedagogikken sin, og vil trolig bli den første skulen som integrerer Nyborg-modellen i alle klassetrinn fra 1. – til 10. klasse. I oppstarten vil elever fra alle klassetrinn få et systematisk kurs i grunnleggende begrepssystemer. Seinere vil de første klassetrinnen arbeid mye med systematiske grunnleggende begreper, mens det i de høyere klassetrinnen legges vekt på systematikk i undervisningen, i tillegg til at forståelse for ferdighetslærings- og PSI-modellen brukes aktivt i undervisningen. Å evaluere læring og undervisning med støtte i PSI-modellen passer også godt inn med prosjektet Vurdering for læring, et annet av skolens satsingsområder.

Solveig Nyborg vil fungere som «BU-inspektør» på skolen. Bildet viser rektor Brit Gjerde Voster.