Web-semiar 30.11.20 kl 19-1930! Det er åpnet for påmelding.  Gratis for medlemmer.  Andre som ønsker å være med deltar mot redusert medlemspris resten av 2020 for 100 kr.

Solveig Nyborg presenterer master i spesialpedagogikk der eksisterende tester for grunnleggende begreper ble vurdert.  En ny digital grunnleggende begrepstest som kommer i nær framtid vil også kort bli presentert.  Mulighet for spørsmål og diskusjon.  Arrangeres i Teams.

Påmelding innen 28.11.20