HVORDAN FATTE NORSK

HVORDAN FATTE NORSK

En grundig gjennomgang av norskundervisning med utgangspunkt i Ragnhild Hope Nyborg sitt norskundervisningsopplegg, som igjen var basert på arbeidet hennes med Systematisk begrepsundervisning. Skrevet av Elin Natås og Anne Lene Johnsen. Se presentasjon på TV. 2018-...