Aha! Grunnleggende begreper (2019)

Aha! Grunnleggende begreper (2019)

AHA! Grunnleggende begreper. Hva – Hvorfor – Hvordan. Dette er en lærebok  i begreps- og ferdighetsopplæring skrevet av Solveig Nyborg og Herdis Karlstad. Her finner du det meste du trenger for å sette deg inn i BU og ferdighetsopplæring. Den 90-siders oppslagsdelen...
Aha! Begripe med begreper (2019)

Aha! Begripe med begreper (2019)

Nyttige elevbøker for systematisk begrepsopplæring skrevet av Solveig Nyborg og Herdis Karlstad! Før hvert tema er det en egen side med veiledning til pedagogen. Elevbøkene er velegnet for ordinær gruppe- og klasseundervisning, undervisning av fremmedspråklige elever...
Systematisk BU i teori og praksis (2017)

Systematisk BU i teori og praksis (2017)

Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis er en fagbok som gir en kort innføring i teorien bak systematisk begrepsundervisning (BU) og tilhørende didaktiske modellene med vekt på modellen for systematisk begreps-undervisning. Kapittel 9, som er på 40 sider,...
Begrepsbasert begynneropplæring (2017)

Begrepsbasert begynneropplæring (2017)

Basisbok 1 og 2 av Andreas Hansen m.fl., (2016 )inneholder ulike metodebeskrivelser og oppgaveark for bruk i begynneropplæring. Blant annet analytiske koding av enkeltbokstavene og deres deres deler, og hvordan de korresponderende språklydene skal artikuleres. Vi...
Karstad – Skriftspråklæring

Karstad – Skriftspråklæring

Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring – Heftet, Norsk (bokmål), 2020, skrevet av Toril Karstad.  Dette er en bok som tar for seg begynneropplæring i Norsk, inkludert forebyggende og reparerende tiltak.  Den bygger bl.a. på Nyborgs Systematiske...
Matemagisk

Matemagisk

Nå har en av de store læreverkene innen begynneropplæring i matematikk blitt fornyet.  Sindre Nyborg og Erling Kvistad er to av forfatterene, og som en følge av det vil mye av det nye verket bygge på systematisk begrepsundervisning.  1-4 trinn vil bli utviklet disse i...