Aha! – Metodebok

Aha! – Metodebok

AHA! Grunnleggende begreper.  Hva – Hvorfor – Hvordan.  Av Solveig Nyborg og Herdis Karlstad. (2019) Dette er en lærebok i begreps- og ferdighetsopplæring skrevet på en lettlest måte.   Her finner du det meste du trenger for å sette deg inn i BU og...
Karstad – Skriftspråklæring

Karstad – Skriftspråklæring

Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring – Heftet, Norsk (bokmål), 2020, skrevet av Toril Karstad.  Dette er en bok som tar for seg begynneropplæring i Norsk, inkludert forebyggende og reparerende tiltak.  Den bygger bl.a. på Nyborgs Systematiske...
Matemagisk

Matemagisk

Nå har en av de store læreverkene innen begynneropplæring i matematikk blitt fornyet.  Sindre Nyborg og Erling Kvistad er to av forfatterene, og som en følge av det vil mye av det nye verket bygge på systematisk begrepsundervisning.  1-4 trinn vil bli utviklet disse i...
AHA Elevbøker

AHA Elevbøker

Noe helt nytt fra Solveig Nyborg og Herdis Karlsstad!  Her kommer elevhefter for å lære de grunnleggende begrepene. Før hvert tema er det en egen side med veiledning til pedagogen. Elevbøkene er velegnet for ordinær gruppe- og klasseundervisning, undervisning av...
Practitioners manual

Practitioners manual

Intelligent & Effective Learning Based on the Model for Systematic Concept Teaching Kelly Practitioner’s Manual for the Systematic Concept Teaching (SCT) Approach to the Prevention and Remediation of Learning Difficulties (Andreas Hansen and Morgan, 2019) E-Book...
Hvordan Fatte Norsk

Hvordan Fatte Norsk

Oppfølgeren til Hvordan fatte Matte, med rot i Ragnhild Nyborgs norskundervisningsopplegg.  Bygger på systematisk begrepsundervisning av Magne Nyborg.  En virkelig grundig bok som gjør at du kan forstå språket.  Skrevet av Elin Natås og Anne Lene Johnsen....