Sigrid Marthiniussen, spesialpedagog på Vettre skole, vil fortelle fra skolens arbeid med systematiske begrepsundervisning. BU inkluderes også i det kommunale prosjektet «inkluderende støttesystemer».

Påmelding og info her