Sommeren 2024 vil det digitale læremiddelet for grunnleggende begrepslæring, EnTo, relanseres. Produktet er rettet mot begrepsopplæring på 1.-7.trinn og bygger i sin helhet på Systematisk begrepsundervisning. EnTo passer spesielt godt i  begynneropplæringen og som supplement til matematikklæreverk på småtrinnene, og vil bidra til å forebygge vanlige misoppfatninger innen matematikkfaget.
EnTo gir læreren tilgang til grundige veiledninger til konkretundervisning,  som deretter kan følges opp med digitale øvingsoppgaver for elevene som vil styrke innlæringen av viktige begreper ytterligere.