Basisbok 1 og 2 av Andreas Hansen m.fl., (2016 )inneholder ulike metodebeskrivelser og oppgaveark for bruk i begynneropplæring. Blant annet analytiske koding av enkeltbokstavene og deres deres deler, og hvordan de korresponderende språklydene skal artikuleres.

Vi anbefaler disse læreverkene til alle lærerstudenter og andre som studerer pedagogikk. Også de som ønsker hjelp til å komme igang med begrepsbasert begynneropplæring vil finne veiledning her.