AHA! Grunnleggende begreper. Hva – Hvorfor – Hvordan. Dette er en lærebok  i begreps- og ferdighetsopplæring skrevet av Solveig Nyborg og Herdis Karlstad. Her finner du det meste du trenger for å sette deg inn i BU og ferdighetsopplæring. Den 90-siders oppslagsdelen er lett å anvende og gir god oversikt. Der er det enkelt å finne fram til det begrepssystemet, med underkategorier, man til enhver tid vil jobbe med.  Denne boka brukes bl.a. som kurslitteratur i Nyborg Pedagogikk sine kurs, og som ressursmateriale til Conexus – Grunnleggende begrepstest.