Erfaringer med Systematisk begrepsundervisning (BU) som tiltak for elever på 5.-7. trinn

4.juni 24 – kl 19-20.30

PRISER

Webinar:
Medlemmer av INAP: Gratis
Andre gjester: 300

 

Medlemskap:

Organisasjonsmedlemskap: 710

Personlig medlemskap: 30

Program

  • 19.00 Velkommen og kort status v/formann i INAP,
    Magnus Nyborg
  • 19.15 Presentasjon v/spesialpedagog og lærer Marie S. Klever Bøye
  • 20.00 Paneldebatt v/spesialpedagog og lektor Solveig Nyborg
  • 20.30 Slutt

Marie S. Klever Bøye er kontakt-lærer, engelsklærer og spesialpedagog ved Bø skule, Bø i Telemark. Hun er initiativtaker for skolens BU-satsning, og det å utstyre skolen med et eget BU-rom. Hun har brukt Conexus GB-test i pre- og posttesting i forbindelse med BU-tiltak for en gruppe elever, noe hun vil presentere for oss denne kvelden:
«– Viser bare at det har effekt! 😉«

 

 

BU-rommet ved Bø skule

Bli medlem av INAP

Institutt for Anvendt Pedagogikk (INAP) er en ideell stiftelse som tilgjengeliggjør Magne og Ragnhild Nyborgs forskningsarbeid og som fungerer som faglig nettverk for pedagoger fra hele landet som jobber med Systematisk begrepsundervisning. 

Som medlem av INAP mottar du vårt nyhetsbrev med informasjon om kommende webinarer. Det arrangeres 2-3 slike webinarer årlig, der ulike pedagoger med kompetanse innen Systematisk Begrepsundervisning inviteres til å presentere sine erfaringer.

Webinarene legges til kveldstid slik at flest mulig har anledning å delta, og varer i 90 minutter. Vi starter med en 45 min innledning av foredragsholder med påfølgende paneldebatt, der andre erfarne BU-pedagoger deltar for å lede diskusjonen. Her blir det mulighet for å stille spørsmål, dele egne erfaringer og bygge nettverk med andre pedagoger som brenner for Systematisk begrepsundervisning. 

Er du interessert i Systematisk begrepsundervisning og barns læring, er du hjertelig velkommen som medlem!