Universitetet i Oslo tilbyr opplæring i BU for 7. år på rad i 2015/16. Karlstad foreleser om «Begrepsundervisning» på Språk- og leseveiledersstudiet, SPED 4941, på  Universitet i Oslo.
I forelesningene fokuseres det på systematisk begrepsundervisning etter Magne Nyborgs modell, arbeid med språkforståelse og tilpasset opplæring. Forelesningene ligger under emnet Forebygging, tidlig innsats og lese- og skrivevansker. Emnet, LSS4150,  tilbys også studenter på Masterstudiet i lesing og skriving.

Forelesningene foregår direkte i auditoriet på Helga Engs hus på Blindern,  og er samtidig nettbaserte. Magne Nyborgs bok «BU-modell» er med i pensumlista for studiet. Det er positive tilbakemeldinger fra ivrige og interesserte studenter!