Nyttige elevbøker for systematisk begrepsopplæring skrevet av Solveig Nyborg og Herdis Karlstad!
Før hvert tema er det en egen side med veiledning til pedagogen. Elevbøkene er velegnet for ordinær gruppe- og klasseundervisning, undervisning av fremmedspråklige elever eller i individuelt tilrettelagt opplæring. Bøkene kan følge elevene over flere år, og kan brukes på tvers av fag. De kan også brukes hjemme, av foreldre som ønsker å hjelpe barna til å forstå mer i skolen.

Les mer her!