Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis er en fagbok som gir en kort innføring i teorien bak systematisk begrepsundervisning (BU) og tilhørende didaktiske modellene med vekt på modellen for systematisk begreps-undervisning. Kapittel 9, som er på 40 sider, omtaler på en instruktiv, klargjørende og eksemplifiserende måte hvordan BU-tilnærminga også kan benyttes til undervisning av Fagbegreper – i prinsippet på de flest fagområdene og på stadig stigende nivå i grunnskolen så vel som på høyere utdanningsnivåer. «Praksisdelen» av boken inneholder artikler og beskrivelser av kasusstudier av barn og unge med språk- og lærevansker. Det foreligger også en omtale av BU i en kombinasjon av ordinær opplæring og spesialundervisning. Til sammen gjør disse det tydeligere hva systematisk begrepsundervisning står for, og viser noen av de mulighetene som kan ligge i å benytte denne pedagogiske tilnærmingen.