Kreativ og begrepsbasert skriftspråklæring – HeftetNorsk (bokmål), 2020, skrevet av Toril Karstad.  Dette er en bok som tar for seg begynneropplæring i Norsk, inkludert forebyggende og reparerende tiltak.  Den bygger bl.a. på Nyborgs Systematiske Begrepsundervisning.