Intelligent & Effective Learning Based on the Model for Systematic Concept Teaching

Kelly Practitioner’s Manual for the Systematic Concept Teaching (SCT) Approach to the Prevention and Remediation of Learning Difficulties (Andreas Hansen and Morgan, 2019) E-Book format.

En meget grundig gjennomgang av systematisk begrepsundervisning på engelsk.  Her finnes fremgangsmåter beskrevet ned til minste detalj.