INAPs styre

Magnus Nyborg  

Formann:

Cand.med.vet Magnus Nyborg

Sønn av Magne og Ragnhild Nyborg,
Veterinær, daglig leder Kvam Veterinærkontor AS

     
Andreas Hansen  

Styremedlem:

Dr.polit. Andreas Hansen

Arbeider han med prosjekter og etterutdanning knyttet til begrepslæring og
begrepsundervisning i Statped Nord

     
Morten Hem  

Styremedlem:

Cand.paed.(paed.psych.) Morten A Hem

Pedverkets studierektor som har ansvaret for fagplaner og gjennomføring av etterutdanning for PPT, har oversatt og kvalitetssikret den nye intelligenstesten CAS-Cognitive Assessment System.