Kine Larsen viste deltakerne på INAPs nettverk-seminar 29.aug.15. hvordan en kan gjøre GBS-undervisning så spennende at selv de mest skoleleie elevene blir med.

Etter å ha lest seg opp på Nyborgs modeller for å lære inn grunnleggende begrepssystemer, klarte hun å bruke modellen slik de er ment. På en levende og engasjerende måte, med konkreter og her med rollespill. Alle fasene i begrepsundervisningsmodellen ble likevel grundig gjennomført, og elevene fikk både et grundig innlært formbegrep og en positiv læringsopplevelse (positive disposisjoner).

Dette var starten på et spennede arbeid med begrepsundervisning på Stovner skole.