Andreas Hansen med flere, utgir nye fagbøker/ metodikkbøker om Systematisk Begrepsundervisning etter Magne Nyborg. (Les omtale) Hovedboken beskriver det teoretiske grunnlaget, og presenterer ulike praksisrapporter + vedlegg med førstegangsutgivelse om BU brukt i fagundervisning (av Solveig Nyborg). Basisbok 1 og 2 inneholder ulike metodebeskrivelser og oppgaveark for bruk i begynneropplæring.

Disse helt nye læreverkene anbefaler vi alle lærerstudenter og andre som holder på å studere pedagogikk.. Også de som ønsker hjelp til å komme igang med begynneropplæring vil finne veiledning her.