Doktorgradsavhandlingen «Begreper til å begripe med» av Andreas Hansen gir en grundig presentasjon både av teori, oversikt over forskningsarbeider som angår BU, modeller for undervisning og undervisningsplaner. Den ligger fritt tilgjengelig på nettet.