Solveig Nyborg har skrevet en artikkel om bruk av Systematisk Begrepsundervisning for å hjelpe elever som har læreproblem sekundært til samsynsvansker. Artikkelen informerer også litt om hva smasynsvansker er.

Se Spesialpedagogikk utg. 4 2017. Magasinene legges forsinket ut på nettet for de som ikke har tilgang til dem.