institutt for anvendt pedagogikk

INAP er en stiftelse for nettverksbygging og formidling av professor dr.phil. Magne Nyborg sine læringsteorier. Også kjent som Systematisk Begrepsundervisning eller nyborgmodellene.

LITTERATUR

God gratis «lærebok» i BU

God gratis «lærebok» i BU

Doktorgradsavhandlingen "Begreper til å begripe med" av Andreas Hansen gir en grundig presentasjon både av teori, oversikt over forskningsarbeider som angår BU, modeller for undervisning og undervisningsplaner. Den ligger fritt tilgjengelig på nettet.

NYHETER

Norheimsund Friskule integrerer Nyborg-modellen

Norheimsund Friskule integrerer Nyborg-modellen

Norheimsund Friskule holder på å legge om pedagogikken sin, og vil trolig bli den første skulen som integrerer Nyborg-modellen i alle klassetrinn fra 1. - til 10. klasse. I oppstarten vil elever fra alle klassetrinn få et systematisk kurs i grunnleggende...

Harstad tar tidlig og forebyggende innsats på alvor

Harstad tar tidlig og forebyggende innsats på alvor

Det er nylig vedtatt en omfattende og oppfølgende plan for språkstimulering i barnehagen og tre år inn i grunnskolen.En håper på lang sikt at det også kan bidra til reduksjon av frafall i videregående skole. Prosjektet defineres som et samarbeid mellom Statped Nord...

BU i nyhetene 12. Juni 13

BU ble presentert i NRK-nyhetene og på nettnyhetene (selv om overskriften ikke er helt treffende..). Innslaget er laget utifra regional samling med Andras Hansen og besøk hos Solveig Nyborg i Nyborg Pedagogikk. Les nettsiden og hør radioinnslag i NRK-...

Det har vært skikkelig fint å ha dette før jeg begynte å studere. For da har jeg kunnet sammenligne alt jeg har lært på lærerstudiet med Nyborg, så jeg har hatt noen knagger å henge alt på. 

 

Det har også gjort at jeg har blitt enda mer trygg på Nyborg, fordi nesten alt det jeg har lest på skolen passer godt inn i det jeg allerede kan. Det er ikke sånn veldig motstridende læringsteorier, så de passer inn i Nyborg sin modell. 

Tone Ravndal Papworth. Pedagog & Kursholder

Jeg vet hvordan dette har fungert på meg, og hvordan dette har fungert på sønnen min, og han hadde det gått veldig dårlig med. Han sier den dag i dag at «mamma dette, som Ragnhild og Magne Nyborg har gjort, og hjulpet oss med, må du bare få ut til hele verden!»

 Det burde ikke vært nødvendig å måtte gå til privatlærer. Dette skal være for alle i barnehagene og i skolene. 

ELIN NATÅS Pedagog & forfatter

Det er veldig gøy å jobbe med BU fordi man med en gang ser om elevene forstår det de driver med. 

BU er viktig å få inn i skolen fordi de grunnleggende begrepene er så grunnleggende i så mange fag, og er fagoverskridende. Det kan brukes bl.a. i matematikk, norsk, naturfag, musikk og i kroppsøving. Det er på en måte ikke begrenset til et fag.

ERLING NILSEN. Pedagog & læreverksforfatter

KURS OG KONFERANSER

Kurs og Facebook

Kurs og Facebook

Praktiske kurs modul 1 26.-27. feb. 16 og praktisk videregående kurs modul 4 med fokus på BU i fagundervisning aug/sept 16. Kursprogram 2016 finner du her. Modul 2,3,5 og 6 er nettbasert og kan påbegynnes etter ønske.Les mer på Nyborg Pedagogikk sin facebookside her....

Praktisk BU-kurs/ Workshop i Roma

Praktisk BU-kurs/ Workshop i Roma

Nyborg Pedagogikk inviterer til 3 dagers praktisk Begrepsundervisningskurs/ workshop med parallelle opplegg for voksne og barn 11.-13.sept 2012. Kort vei til Roma og flyplassen Se infoark Kurset er rettet mot pedagoger og eventuelt foreldre som har litt...

Kurs og Facebook

Kurs og Facebook

Praktiske kurs modul 1 10-11 aug 15 og videregående kurs modul 4 med fokus på BU i fagundervisning 28-29 aug er nå ferdige. Nye kurs planlagt 2016.Les mer på Nyborg Pedagogikk sin facebookside her. Siden gir jevnlig informasjon og faglige drypp om begrepsundervisning...

Kurs for foreldre i Oslo 9. mai og 13 juni 15 (2 kurs)

Elin Natås holder kurs for foreldre om begrepsundervisning. Kurset holdes i samarbeid med Hjernefabrikken. Kurset vil i tillegg til å ta for seg begrepsundervisning, også fokusere på ulike miljøforhold som kan være av betydning for læringsmiljøet. (Dette er ikke en...

Internasjonalt besøk ved Norheimsund Friskule

Kursdeltakere hos Pedverket på Voss fikk lære om BU ved skolen, som integrerer BU i alle klassetrinn fra 1. til 10. klasse. Deltakerne kom fra UK, Spania, Ukraina, Polen, Romania, Tsjekkia og Malta

Foreldrekurs avholdt i Bergen og Norheimsund

Foreldrekurs avholdt i Bergen og Norheimsund

Nyborg Pedagogikk holdt foreldrekurs i Bergen 4 feb 12. Engasjerte foreldre og lærer fikk en innføring i PSI-modellen og begrepsundervisning. Målet var å forstå hva som skjer når barna og vi voksne lærer, og ikke minst lære seg til å analysere hva som har skjedd når...