institutt for anvendt pedagogikk

INAP er en stiftelse for nettverksbygging og formidling av professor dr.phil. Magne Nyborg sine læringsteorier. Også kjent som Systematisk Begrepsundervisning eller nyborgmodellene.

LITTERATUR

Fagbøker for begrepsbasert begynneropplæring

Fagbøker for begrepsbasert begynneropplæring

Basisbok 1 og 2 av Andreas Hansen m.fl., (2016 )inneholder ulike metodebeskrivelser og oppgaveark for bruk i begynneropplæring. Blant annet analytiske koding av enkeltbokstavene og deres deres deler, og hvordan de korresponderende språklydene skal artikuleres. Vi...

God gratis «lærebok» i BU

God gratis «lærebok» i BU

Doktorgradsavhandlingen "Begreper til å begripe med" av Andreas Hansen gir en grundig presentasjon både av teori, oversikt over forskningsarbeider som angår BU, modeller for undervisning og undervisningsplaner. Den ligger fritt tilgjengelig på nettet.

NYHETER

Harstad tar tidlig og forebyggende innsats på alvor

Harstad tar tidlig og forebyggende innsats på alvor

Det er nylig vedtatt en omfattende og oppfølgende plan for språkstimulering i barnehagen og tre år inn i grunnskolen.En håper på lang sikt at det også kan bidra til reduksjon av frafall i videregående skole. Prosjektet defineres som et samarbeid mellom Statped Nord...

BU i nyhetene 12. Juni 13

BU ble presentert i NRK-nyhetene og på nettnyhetene (selv om overskriften ikke er helt treffende..). Innslaget er laget utifra regional samling med Andras Hansen og besøk hos Solveig Nyborg i Nyborg Pedagogikk. Les nettsiden og hør radioinnslag i NRK-...

Det har vært skikkelig fint å ha dette før jeg begynte å studere. For da har jeg kunnet sammenligne alt jeg har lært på lærerstudiet med Nyborg, så jeg har hatt noen knagger å henge alt på. 

 

Det har også gjort at jeg har blitt enda mer trygg på Nyborg, fordi nesten alt det jeg har lest på skolen passer godt inn i det jeg allerede kan. Det er ikke sånn veldig motstridende læringsteorier, så de passer inn i Nyborg sin modell. 

Tone Ravndal Papworth. Pedagog & Kursholder

Jeg vet hvordan dette har fungert på meg, og hvordan dette har fungert på sønnen min, og han hadde det gått veldig dårlig med. Han sier den dag i dag at «mamma dette, som Ragnhild og Magne Nyborg har gjort, og hjulpet oss med, må du bare få ut til hele verden!»

 Det burde ikke vært nødvendig å måtte gå til privatlærer. Dette skal være for alle i barnehagene og i skolene. 

ELIN NATÅS Pedagog & forfatter

Det er veldig gøy å jobbe med BU fordi man med en gang ser om elevene forstår det de driver med. 

BU er viktig å få inn i skolen fordi de grunnleggende begrepene er så grunnleggende i så mange fag, og er fagoverskridende. Det kan brukes bl.a. i matematikk, norsk, naturfag, musikk og i kroppsøving. Det er på en måte ikke begrenset til et fag.

ERLING NILSEN. Pedagog & læreverksforfatter

KURS OG KONFERANSER

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.