Nasjonalbiblioteket har lagt ut flere av Magne Nyborg sine bøker og artikkelsamlinger online i «bokhylla». Finn linker under litteratur!