Elin Natås presenterer bl.a. bruk av BU i undervisning i en artikkel i Skolemagasinet.