Kurs for foreldre i Oslo 9. mai og 13 juni 15 (2 kurs)

Elin Natås holder kurs for foreldre om begrepsundervisning. Kurset holdes i samarbeid med Hjernefabrikken. Kurset vil i tillegg til å ta for seg begrepsundervisning, også fokusere på ulike miljøforhold som kan være av betydning for læringsmiljøet. (Dette er ikke en...
Foreldrekurs avholdt i Bergen og Norheimsund

Foreldrekurs avholdt i Bergen og Norheimsund

Nyborg Pedagogikk holdt foreldrekurs i Bergen 4 feb 12. Engasjerte foreldre og lærer fikk en innføring i PSI-modellen og begrepsundervisning. Målet var å forstå hva som skjer når barna og vi voksne lærer, og ikke minst lære seg til å analysere hva som har skjedd når...