Elin Natås holder kurs for foreldre om begrepsundervisning. Kurset holdes i samarbeid med Hjernefabrikken. Kurset vil i tillegg til å ta for seg begrepsundervisning, også fokusere på ulike miljøforhold som kan være av betydning for læringsmiljøet. (Dette er ikke en del av begrepsundervisningsmodellene). Ta kontakt for mer info