Internasjonale webinar og kurs i systematisk begrepsundervisning

Andreas Hansen, Dr. Polit. og Kelly Morgan, MA, SLP, arrangerer webinar november 20 og januar 21, og 3 dagers kurs i Kjøbenhavn i juni 21.  Sistnevnte er fulltegnet, men det er planlagt nytt kurs.  Det er påmeldt deltakere fra hele verden.  Les mer