Nyborg Pedagogikk inviterer til 3 dagers praktisk Begrepsundervisningskurs/ workshop med parallelle opplegg for voksne og barn 11.-13.sept 2012. Kort vei til Roma og flyplassen Se infoark

Kurset er rettet mot pedagoger og eventuelt foreldre som har litt forhåndskjennskap til BU-modellen og som ønsker mer praktisk kompetanse innen systematisk begrepsundervisning og undervisning av analytiske ferdigheter. Ulike undervisningsmessige utfordringer vil bli belyst ved hjelp av Nyborgs læringsteori og det legges opp til gruppearbeid og modellundervisning for å øve praktisk begrepsundervisning og aktuelle tiltak ved lærevansker. Kursprogram ligger her.
De som ikke har nødvendig forhåndskjennskap til Nyborgpedagogikken, kan ta kontakt med Nyborg Pedagogikk for mer informasjon.