Andreas Hansen har fra mai 2013 deltatt i samlinger for BU-opplæring i flere kommuner i Midt-Troms. Les mer om prosjektet. Se reportasje i NRK