9 august 15 arrangerte INAP workshop/ nettverksamling for medlemmer og andre med interesse for begrepsundervisning.

Les programmet og flyer.-24 fornøyde deltakere fra hele Sør-Norge deltok på workshop, mini-seminar og sosialt samvær.

Samlingen ble arrangert i Norheimsund (Norheimsund Friskule og Hardanger Fartøyvernsenter) i etterkant av Nyborg Pedagogikk sitt kurs modul 4 (med fokus på BU i fagundervisning). Mange av deltakerne deltok også på dette kurset.