Høy kvalitet på foredrag, fornøyde deltakere!

Vi hadde 23 fornøyde og engasjerte deltakere fra hele Sør-Norge – endel er med på bildet til under. Samlet evaluering av fremføring, relevanse for BU-undervisning og relevanse for den enkelte lærer, var hele 4,85 av 5!

Bjørg Bentze beskrev hvordan hun trinn for trinn underviste Kristian og andre barn med downs over mange år, og om hvordan BU ga de nødvendige redskapene. Erling Nilsen fra Ålesund fortalte om erfaringer med å ta i bruk systematisk begrepsundervisning i førsteklasse for første gang, og hvor god effekt det hadde på oppmerksomhetsstyring, språk og analyseferdigheter etter kort tid. Gunnvor Sønnesyn beskrev nøkkelbegrep fra matematikkundervisning i INAP-seminar 16barneskolen, Kristin Vistvik viste hvordan hun kan nytte BU i fagundervisning i «Kunst og Håndverk» og Solveig Nyborg forklarte, som eksempel på BU i fagundervisning, metoden hun bruker for å undervise det som ofte beskrives som dobbeltkonsonantregler. Det ble en god diskusjon med mange faglige innspill etter hvert innlegg.

LES FLYER OM SEMINARET