Sett av 22. september 2018! Det er åpnet for påmelding. Se flyer for informasjon, tider og påmelding.

I år får vi høre erfaringer fra det omfattende kommunale Harstadprosjektet og erfaringer med kompetansebygging om BU i de forsterkede avdelingene i Sarpsborg kommune. Med fokus på læremateriell vil vi både få møte forfatteren av Hvordan fatte norsk og høre om resultatet av en analyse av begrepsundervisning i de tre ledende begynnerlæreverkene i matematikk. Dessuten vil vi se nærmere på ferdighetslæringsmodellen og hvilket nyttig redskap dette er i all ferdighetsopplæring.
 Møt Merete Steinbru, Herdis Karstad, Sindre Nyborg, Elin Natås og Solveig Nyborg og mange andre BU-pedagoger og andre som har interesse for Sytematisk Begrepsundervisning!