AHA! Grunnleggende begreper.  Hva – Hvorfor – Hvordan.  Av Solveig Nyborg og Herdis Karlstad. (2019) Dette er en lærebok i begreps- og ferdighetsopplæring skrevet på en lettlest måte.   Her finner du det meste du trenger for å sette deg inn i BU og ferdighetsopplæring. Oppslagsdelen er lett å anvende og gir god oversikt. Det er enkelt å finne fram til det begrepssystemet, med underkategorier, man til enhver tid vil jobbe med.  Denne boka brukes bl.a. som kurslitteratur i Nyborg Pedagogikk sine kurs, og som ressursmateriale til Conexus – Grunnelggende begrepstest.