Noe helt nytt fra Solveig Nyborg og Herdis Karlsstad!  Her kommer elevhefter for å lære de grunnleggende begrepene. Før hvert tema er det en egen side med veiledning til pedagogen. Elevbøkene er velegnet for ordinær gruppe- og klasseundervisning, undervisning av flerspråklige elever, spesialundervisning og intensiv opplæring.  De kan også brukes i hjemmene av foreldre som ønsker å hjelpe barna til å forstå mer i skolen. Utgitt 2019

Les mer her!